Praktikutya Karácsonya

2016. december 06. 17:00

praktikaracsony_13.jpg

A nyereményjáték Szervezője: Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyarország Kft. (H-1095 Budapest, Mester utca 87., Központi e-mail cím: info@praktiker.hu, a továbbiakban: Szervező).

A Szervező megbízottja, a Játék lebonyolítója: Clair and Curtis Communications Kft. (1024 Budapest, Retek u. 21-27. mfsz., a továbbiakban: Lebonyolító)

  1. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező 18. életévét betöltött, cselekvőképességében nem korlátozott természetes személy, valamint a cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy törvényes képviselője írásbeli hozzájárulásával (továbbiakban: Játékos). A Játékban a Szervező és Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. Korlátozottan cselekvőképes nyertes Játékos esetén a nyeremény átvételére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a játékszabályzatot. (A játékszabályzat a Szervező blog oldalán (http://praktiker.blog.hu) található.)

  1. A Játék időtartama

A Játék 2016. december 06. 17.00 órától 2016. december 18. 24.00 óráig tart. Ezen időszak utáni időpontban történt válaszadások nem vesznek részt a Játékban.

  1. A Játék menete

A Játékban való részvételhez a Játékosoknak a Szervező Instagram oldalán (https://www.instagram.com/praktiker.hu) megadott kezdőképen keresztül kell kiválasztania a karácsonyi történet pozitív végkimenetelének helyes útját. A nyeremények helyes végkimenetelt megtalálók között kerülnek kisorsolásra a véletlenszerűség elve alapján 2016. december 19-én 14:00 órakor.

Nyertesek száma: 8 fő

Nyeremények: Karácsonyi dekorációs elemek

Ha a kisorsolt nyertes Játékos a sorsolástól számított 10 napon belül nem elérhető, vagy nem jelentkezik, a Szervező a nyereményjátékban való eredményét érvénytelennek tekinti. A nyeremények készpénzre át nem válthatóak. 

  1. Nyeremények átvételével kapcsolatos tudnivalók

A Lebonyolító a sorsolást követően 7 napon belül Instagram posztban értesíti a nyerteseket az eredményről, mely után a nyerteseknek Instagram privát üzenetben szükséges felvenniük a kapcsolatot a Szervezővel, megadva üzenetükben nevüket és postai címüket. Ezt követően a megadott címre a nyereményt postai úton kapják kézhez. Amennyiben a nyertes a nyereményért a felhívás közzétételét követő 10 naptári napon belül nem jelentkezik, vagy a nyeremény kézbesítése bármilyen okból sikertelen, vagy a nyertes a Játékból kizárásra került, úgy a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyeremény kézbesítését eredménytelennek nyilvánítsa. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettség a Szervezőt terheli. Az internet- és e-mailszolgáltatók, valamint a posta esetleges hibájából történő nyereménykézbesítés sikertelenségéért a Szervező/Lebonyolító felelősséget nem vállal.

  1. Adatkezelés

A Játékos adatai elküldésével és a részvétellel feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a Játék során általa megadott személyes adatait (ideértve különösen: név, postai cím) (a továbbiakban: ”Személyes adatok”) a Játék lebonyolítása érdekében és a jövőben marketing kapcsolattartás (Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, piackutatás, közvetlen üzletszerzés céljából) érdekében a Szervező az említett célokhoz kötötten rögzítse, teljes körűen kezelje, és felhasználja hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint. A nyereményjátékra való jelentkezéskor megadott adatokat a Szervező kezeli, az adatok feldolgozására a Lebonyolítónak adott megbízást. A Szervező az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentette az adatvédelmi nyilvántartási azonosító szám kiadása folyamatban van.

  1. Adatvédelem

Szervező a rendszerében tárolt adatokat bizalmasan kezeli. Az adatok kezelése mindenben megfelel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek. Az öt éves időtartam leteltét követően a személyes adatok az adatkezelő nyilvántartásából automatikusan törlésre kerülnek. Az adatok kezelését és feldolgozását a Szervező és Lebonyolító alkalmazottai útján jogosult végezni, a személyes adatok további személy részére nem kerülnek átadásra vagy továbbításra.

A Szervező szavatolja, Játékos tudomásul veszi, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor, korlátozásmentesen, indoklás nélkül ingyenes lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok zárolását, törlését vagy helyesbítését az info@praktiker.hu e-mail címen. A törlés, helyesbítés, zárolás és információ-szolgáltatás iránti kérelem teljesítésének határideje a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanap. Szervező és megbízottja kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés és az adatfeldolgozás során a személyes adatokat a megfelelő intézkedésekkel és technikai megoldással védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, egyéb, a jelen Játékszabályzatban leírtakon kívüli célból történő nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szervező és megbízottja kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben kezeli.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a Szervező vagy megbízottja a továbbiakban ne keresse meg őt és egy lemondó nyilatkozat megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve) jelezheti: az info@praktiker.hu e-mail címen. A Játékos a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy az illetékes hivatalhoz fordulhat. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a 3. pontban foglalt nyeremények átadása előtt kérelmezi. A Szervező adatkezelési irányelvei elérhetőek ezen az oldalon: https://www.praktiker.hu/adatvedelem

  1. Egyéb rendelkezések

Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot bármikor visszavonja valamint, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa vagy visszavonhassa. Ebben az esetben a Praktiker Facebook oldalán nyilvánosságra kerül a szükséges tájékoztatás. Szervező a jelen nyereményjátékban megnyerhető nyeremények körének egyoldalú változtatásának jogát fenntartja.

Budapest, 2016.12.04. Praktiker Kft. Szervező

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

http://praktiker.blog.hu/api/trackback/id/tr3312022069

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben.

Nincsenek hozzászólások.